Thư viện

Sủng Manh Thê 58


Cưng chiều vợ mù 58

editor: Vivian

Buồn Vui Nảy Ra.

Tâm tình Bạch Thương Vũ vào lúc này thập phần phức tạp, phi thường khó để hình dung, hắn là buồn vui cùng nảy ra trộn lẫn. Tiếp tục đọc

Sủng Manh Thê 57


Cưng Chiều Vợ Mù 57

editor: Vivian

Tứ Tinh Huyền Thánh.

Thủy Kinh Lan cảm thấy nhận Bạch Thương Vũ dừng lại, liền nghi hoặc, hắn hơi ngẩng đầu nói: Tiếp tục đọc

Sủng Manh Thê 56


Cưng Chiều Vợ Mù 56

editor: Vivian

Rời khỏi Liên Động.

Thủy Kinh Lan giản lược tình cảnh Bạch gia cho Bạch Thương Vũ nghe. Tiếp tục đọc

Sủng Manh Thê 55


Cưng Chiều Vợ Mù 55

editor: Vivian

Trở về nguyên điểm.

Bạch Thương Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn lại gặp gỡ Thủy Kinh Lan ở nơi này.

Hắn thậm chí hoài nghi đây là ảo giác…… Dù sao, Tịch Diệt Liên Động này rất quỷ dị. Tiếp tục đọc

Sủng Manh Thê 54


Cưng Chiều Vợ Mù 54

editor: Vivian

Gặp lại trong động.

“Đây là…… Tay? Ta sao có thể có được thân thể?” Tiếp tục đọc

Sủng Manh Thê 53


Cưng Chiều Vợ Mù 53

editor: Vivian

Thanh Liên ấn ký.

Thủy Kinh Lan theo ánh sáng đi tới, lại bỗng nhiên cảm giác có gì không đúng.

Ánh sáng? Tiếp tục đọc

Sủng Manh Thê 52


Cưng Chiều Vợ Mù 52

editor: Vivian

Đi vào Tịch Diệt Liên Động.

Tuyết Phi Ương trừng mắt liếc hắn một cái:

“Sắc lang, đừng có mơ.” Tiếp tục đọc