Thư viện

Thịt nướng thời nguyên thuỷ


1. Thịt nướng

Xuất xứ: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt (chap 5)

Tình huống: Món đầu tiên làm cho vợ ăn. Đây là món chính của tộc Thú Nhân.

Đứng bếp: Frey (Thê nô, Trung khuyển Công) Tiếp tục đọc